Vem är Jesus?

Vem är Jesus Kristus?

Frågan om vem Jesus är har fascinerat människor genom hela vår nutida historia. Faktum är att vår tideräkning i stora delar av världen utgår från Jesu födelse - före och efter Kristus. Vem han var och om han var Guds son råder det naturligtvis delade meningar om. Men ingen seriös historiker förnekar idag att han levde här på jorden för ungefär tvåtusen år sedan. Här följer en kort beskrivning av den Jesus som Bibeln berättar om.

Jesus föddes av en ung kvinna, Maria, i ett stall utanför Betlehem i Israel. Hon hade tidigare fått ett besök av ängeln Gabriel som berättade att hon skulle bli gravid genom ett under, utan att hon haft någon man. Jesu födelse och uppdrag hade förutsagts hundratals år tidigare av många olika gudsmän och profeter i landet. Allt hände som det var sagt.

Jesus växte upp och när han var i trettioårsåldern började han predika sitt budskap. Det handlade bland annat om att folket skulle bättra sig och söka Guds förlåtelse. Han predikade om kärlek, godhet, ärlighet, trohet, frid, glädje och allt annat som är gott för alla människor. Framför allt gav han oss ett exempel på hur vi lever i Guds kärlek. Överallt där Jesus gick fram botade han sjuka människor och gjorde många under och mirakler bland folket. Vid ett tillfälle då Jesus var tillsammans med tre av sina lärjungar på ett berg hördes en röst från himlen, "Detta är min älskade Son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom".

När Jesus beskriver sig själv säger han "Jag Är". Det innebär att han likställer sig med Gud själv, eftersom Gud presenterade sig så för Mose. Han säger vidare att "den som har sett mig har sett Fadern."

Jesus är Guds son som kom till världen och levde på våra villkor. Han prövades i allt men syndade aldrig. Hans uppdrag var att försona människan med Gud genom att själv bära straffet för allas synder, när han dog uppspikad på ett kors. Ingen tog hans liv - han gav det i kärlek till dig och mig. Men Jesus dog inte bara, han uppväcktes från de döda efter tre dagar och lever idag. Genom att tro på Jesus och följa honom får vi förlåtelse och en upprättad relation med Gud. (den relation som bröts i skapelsens början då Adam och Eva syndade och fick lämna Edens lustgård)

Vad Jesus erbjuder är inte en religion, utan en relation med vår Far i himlen. Han har skapat himlen, jorden och hela universum, ja allt vi ser runt omkring oss. Han har också skapat dig och mig, han "sammanvävde mig i moderlivet". Han är alla människors ursprung och källa, han är vår Far. Därför finns en längtan i varje människa efter något mer i livet, en tomhet eller otillfredsställelse, när vi lever utan Gud. Jesus öppnade vägen till Gud så att vi alla har möjlighet att leva i denna relation redan här i livet men också i evigheten. Du blir en del av Guds familj.

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller hur ditt liv har sett ut fram till nu så är du välkommen in i Guds familj. Jesus står med en öppen famn till var och en som vänder sig till honom. Bibeln lovar att "Han inte är långt borta från någon enda av oss". Och en sak kan du vara säker på, Jesus älskar dig!

I denna text har vi utgått från eller citerat följande bibelsammanhang:

Lukas 1:26-38, Jesaja 9:6 och 53:4-5, Markus 1:14-15, Matteus 9:35-36 och 17:5, Johannes 3:16, 14:9 och 18:5, 2 Moseboken 5:14, 1 Moseboken 1:1-31, Psaltaren 139:13, 1 Korintierbrevet 1:9, Apostlagärningarna 17:24-28