KOM MED

GUDSTJÄNSTERNA 

är veckans höjdpunkt

Vi vill gärna vara ett andligt hem för dej som vill vara del av en levande och aktiv församling.

Just nu begränsas våra samlingar av de restriktioner som finns. Du kan se våra online-gudstjänster via vår Facebook-sida. På denna sida, i kalendern, kan du också länka till våra sändningar via nätet.
Så här ser söndagarna ut under normala förhållanden:
Våra söndagar är ett fint möte på veckan då vi får komma tillsammans med andra troende och du får lära känna Gud men också andra nya människor.

Till gudstjänstens ingredienser hör oftast, predikan, bön och lovsång och musik till Herrens ära. Vi ger även vid behov personlig förbön.
Vissa gudstjänster kallas för LUNCH-kyrka och OAS-kyrka (se info på ingångssidan)

Vi firar nattvard ungefär en gång i månaden.

De söndagar vi har söndagsskola (meddelas i kalender) är barnen med i början av gudstjänsten och går sedan till egen parallell samling. De vuxna får lyssna till en aktuell predikan och kan efter gudstjänsten samtala kring borden och njuta av kaffe, saft eller te.

Vuxendop ordnas för dig som vill ta steget fullt ut i din vandring med Jesus.

Vi vill gärna bli ett andligt hem för dej som vill vara del i en levande och aktiv lokalförsamling.

Kom ihåg - Du är alltid välkommen oavsett livssituation.