KOM MED

GUDSTJÄNSTERNA 

är veckans höjdpunkt

Vi vill gärna vara ett andligt hem för dej som vill vara del av en levande och aktiv församling.

Nu på sommaren fiurar vi gudstjänst på Strandhen, församlingens lägerområde. Från och med augusti återgår vi till gudstjänster i kyrkan. 

Så här ser söndagarna ut under normala förhållanden:
Våra gudstjänster på söndagar är ett unikt tillfälle för dej att komma tillsammans med andra troende och en plats där du får lära känna Gud men också andra nya människor.

Till gudstjänstens ingredienser hör oftast, predikan, bön och lovsång och musik till Herrens ära. Vi ger även vid behov personlig förbön.

Vi firar nattvard ungefär en gång i månaden.

De söndagar vi har söndagsskola (meddelas i kalender) är barnen med i början av gudstjänsten och går sedan till egen parallell samling. De vuxna får lyssna till en aktuell predikan och kan efter gudstjänsten samtala kring borden och njuta av kaffe, saft eller te.

Vuxendop ordnas för dig som vill ta steget fullt ut i din vandring med Jesus.

Vi vill gärna bli ett andligt hem för dej som vill vara del i en levande och aktiv lokalförsamling.

Kom ihåg - Du är alltid välkommen oavsett livssituation.