KOM MED

GUDSTJÄNSTERNA 

är veckans höjdpunkt

Vi vill gärna vara ett andligt hem för dej som vill vara del av en levande och aktiv församling.

Så här ser söndagarna ut under normala förhållanden:

Våra gudstjänster på söndagar är ett unikt tillfälle för dej att komma tillsammans med andra troende och en plats där du får lära känna Gud men också andra nya människor.

Till gudstjänstens ingredienser hör oftast, predikan, bön och lovsång och musik till Herrens ära. Vi ger även vid behov personlig förbön.

Vi firar nattvard ungefär en gång i månaden.

Ungefär två gånger i månaden ordnas söndagsskola (med namnet FilaHopp) parallellt med gudstjänsten. De vuxna får lyssna till en aktuell predikan och kan efter gudstjänsten samtala kring borden och njuta av kaffe, saft eller te.

Troendedop kan ordnas för dig som vill ta steget fullt ut i din vandring med Jesus. Kontakta någon av församlingens pastorer om du önskar dopsamtal eller vill fundera på ditt nästa steg.

Vi vill gärna bli ett andligt hem för dej som vill vara del i en levande och aktiv lokalförsamling.

Kom ihåg - Du är alltid välkommen oavsett livssituation.