KOM MED

GUDSTJÄNSTERNA 

är veckans höjdpunkt

Vi vill gärna vara ett andligt hem för dej som vill vara del av en levande och aktiv församling.

Våra söndagar är ett fint möte på veckan då vi får komma tillsammans med andra i Kristi kropp och du får lära känna Gud men också andra nya människor.

Till gudstjänstens ingredienser hör oftast, predikan, bön och lovsång och musik till Herrens ära. Vi ger även vid behov personlig förbön.
Vissa gudstjänster kallas för LUNCH-kyrka och OAS-kyrka (se info på ingångssidan)

Vi firar nattvard ungefär en gång i månaden.

Barnen är med i början av gudstjänsten och går sedan till egen parallell samling. De övriga får lyssna till en aktuell predikan och kan efter gudstjänsten samtala kring borden och njuta av kaffe, saft eller te.

Vuxendop ordnas för dig som vill ta steget fullt ut i din vandring med Jesus.

Vi vill gärna bli ett andligt hem för dej som vill vara del i en levande och aktiv lokalförsamling.

Kom ihåg - Du är alltid välkommen oavsett livssituation.


SÖNDAGSSKOLA

en gång i månaden

Ungefär en gång i månaden välkomnar vi barnen till söndagsskola. Den hålls oftast i anslutning till vår LUNCH-kyrka. Den söndag då vi har LUNCH-kyrka börjar vi med lunch kl 11. Efter cirka 45 minuter börjar gudstjänsten. Parallellt med den hålls söndagsskolan. Ibland håller vi också FAMILJEGUDSTJÄNSTER då allt vi gör har ett större fokus på barnen än under övriga gudstjänster.
Under sommaren 2019 har vi program för barn i juli på på tisdagar, på vår lägergård Strandhem i Nämpnäs, där vi också har Sommarcafé, husdjur och mycket annat att se och uppleva.

Se annonsering här på hemsidan, på Facebook (Filadelfia Närpes) och i tidningen Syd-Österbotten.