Tron och dopet

Dopet

En central del av den kristna tron och läran är dopet. I vattnet begraver vi vårt gamla liv och går in i den fantastiska framtid som Gud har för oss. Om du vill döpa dig, eller vill veta mer om dopet och vad det kan göra i ditt liv så kan du fylla i formuläret nedan.

Det naturliga gensvaret på tro

Att låta döpa sig är en milstolpe på trons väg och ett gensvar på att en personlig tro på Jesus har börjat spira. Tron är en offentlig handling inför Gud och människor där jag visar att jag nu vill vandra i tro på Jesus Kristus. Vill du låta döpa dig eller har du frågor om dopet? Tveka inte att ta kontakt, det kan vara en bra början på din andliga tillväxt.

Här kan du ladda ner en undervisning ifall du i lugn och ro vill studera vad Bibeln säger om dopet.

Kristen tro

Jesus Kristus och tron på Honom är själva centrum i den kristna tron. Paulus skriver till de kristna i Korinth: "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna"1 Kor 15:3-4.

Förutsättningen är tron på en personlig allsmäktig och kärleksfull Gud som sänder sin egen son, själv Gud, att leva ett felfritt liv och dö för alla människors synders skull och för uppstå på tredje dagen och sedan återvända till himmelriket.

Det är tron på detta och bekännelsen till Jesus som Guds Son som kan rädda en människa från syndens straff och komma in i en levande relation med Gud. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam." Rom 10:9-11

En treenig Gud.
GUD - Fader 
GUD - Sonen 
GUD - Den Helige Ande

VI TROR
Vi tror på Gud som vår himmelske Far.
Han är evig och hela universums skapare.
Han är allsmäktig, helig och har kärlek till oss människor.

Vi tror på Jesus Kristus som Guds son och vår ende Frälsare. Genom sin död på korset och uppståndelse har han försonat oss med Gud. Endast genom tron på honom kan människan få uppleva syndernas förlåtelse och personlig frälsning.

Vi tror på den Helige Ande som vår personlige Hjälpare.
Genom den Helige Ande får människan den kraft hon behöver för att leva ett liv, som besegrar nedbrytande och destruktiva krafter i världen.

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Därför är den sann, tillförlitlig och trovärdig i alla avseenden.
Bibeln är vår högsta auktoritet för tro, lära och för vår livsstil.

Vi tror att Anden är verksam, genom sina gåvor, på samma sätt som under den första kristnas tid. Därför tror vi på en övernaturlig karismatisk kristendom, som innebär att människor kan bli helade och andra under kan ske som svar på bön.

Vi tror på Jesu Kristi återkomst och Guds rikes slutliga seger.
Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom. Han skall också fullborda sin seger över djävulen och allt det onda på vår jord och upprätta sitt eviga himmelska rike.

Vad är tro ?
-- En övertygelse som bygger både på egna erfarenheter och på andras.
Bibeln säger: Heb 11:1-3
"Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt".

Om Du vill veta mer - läs PDF boken VEM ÄR JESUS