Mission

Maria Holmberg är församlingens missionär i Tanzania.
Maria Holmberg är församlingens missionär i Tanzania.
Håkan och Lisa Enqvist (t.h.) har varit missionärer i Thailand i många år.
Håkan och Lisa Enqvist (t.h.) har varit missionärer i Thailand i många år.
Steve och Christina Walent (t.h.) är missionärer i Tyskland. Här tillsammans med Filadelfias pastor Edward Holmberg.
Steve och Christina Walent (t.h.) är missionärer i Tyskland. Här tillsammans med Filadelfias pastor Edward Holmberg.

Filadelfiaförsamlingen är engagerad i missionsuppdrag i Tanzania, Tyskland och Thailand.

Tanzania

Filadelfia är utsändande församling för missionär Maria Holmberg. Hon arbetar sedan många år tillbaka med att på gräsrotsnivå träna och utbilda människor i Tanzania att ta hand om sin miljö på ett bättre sätt. Kurser i trädplanering och bygge av bränsleeffektiva spisar, kaffeodling och effektivare jordbruk hör till denna form av miljömission. Allt sker i samarbete med de av infödda ledda snabbt växande församlingarna i Tanzania. Sedan början av 2019 har Maria hela landet som sitt arbetsområde. De samlade erfarenheterna och kunskapen har nu också sammanställts i en lärobok som implementeras i läroplanen för skolorna i landet.

Thailand

I Thailand har Lisa och Håkan Enqvist i mer än 20 år arbetat som missionärer med församlingsbyggande i norra delen av landet. Församlingsarbetet sköts i dag helt och hållet av inhemska krafter. De har dessutom byggt upp ett barnhem. Över 300 barn har vuxit upp och fått utbildning under tiden på barnhemmet. Stiftelsen Nexus Foundation i Thailand ansvarar numera för barnhemmets skötsel, men får ekonomisk hjälp genom Finlands Svenska Pingstmission.

Tyskland

Filadelfia är också utsändande församling för Christina och Steve Walent som arbetar i Tyskland med församlingsplantering och församlingsutveckling.