Tack för din gåva

Ditt stöd hjälper oss att hjälpa många fler!

Du är välkommen att ge ditt stöd till församlingen. Genom att stöda oss ekonomiskt är du med och hjälper oss att kunna arbeta för Guds rike både lokalt (bl.a genom vårt arbete bland flyktingar och genom God Jul Närpes) men också internationellt via vårt missionsarbete (i Tanzania, Thailand och Tyskland). Alla gåvor är välkomna.

Vår verksamhet är enbart baserad på frivilliga gåvor, kollekter och donationer. 

Du kan ge din gåva via en inbetalning:

Konto

Filadelfiaförsamlingen i Närpes, Finland

Närpes Sparbank

IBAN: FI18 4963 1040 0162 19

BIC: ITELFIHH