Händelser i bilder

Sommarparadiset Strandhem sommaren 2019

Så här började det. Lägergården Strandhem i Nämpnäs har stått tom och oanvänd i ganska många år. Caroline Heikkinen kom med en idé om att kunna iordningställa gården för sommaren, med ett café, second hand butik, konstateljé, andaktsrum, djurgård och bastu mm.

Visionen prövades i styrelsen och i församlingen och omkring den 1 maj startade talkoarbetet som pågått sedan dess.

Och vad har hänt? Sly och träd har röjts bort, husen är städade. Ett café och en second hand butik och ett andaktsrum finns inne i stora byggnaden, ett 200 m fårtstaket har byggts, uthusen har röjts för att inhysa får, grisar, höns, ankor och kaniner, ladan har fått tak och väggen har stöttats upp, bastun har städats, trädgården har ansats, grönsaker växer bakom knuten, sand och grus har lagts för parkering och wolleybollplan, vattenrör har dragits. En fin skylt finns ute vid vägen som visar besökarna ända fram.

Denna enorma insats har gjorts av i det stora hela helt frivilliga som gett av sin tid och sitt kunnande.

Tisdagen den 25 juni 2019, kl 13 öppnade Sommarparadiset Strandhem. 

I Gallerian laddar vi upp både nya och gamla minnen av minnesvärda händelser