Om Filadelfia Närpes

Ett andligt hem

Vi är cirka 130 personer som kallar Filadelfiaförsamlingen i Närpes för vårt andliga hem. Här blandas unga och äldre med närpesbor och nationaliteter från andra läder. Vårt huvudspråk är svenska, men många av våra gudstjänster tolkas till engelska och farsi. Man kan kallas oss för en lokal församling i Sydösterbotten med en internationell prägel. Vi är idag en månggenerations- och mångkulturell kyrka där olika åldrar och olika språkgrupper lever tillsammans. Vi utgör en rätt brokig skara som har en sak gemensamt, att vi alla vill följa Jesus och leva med honom som förebild.

Ett signum för Fila är att vi vill vara en öppen församling dit vem som helst kan komma och var sig själv, med både sin tro och sina tvivel. Alla samlingar, gudstjänster och all verksamhet är öppna för alla människor, oavsett om man är medlem eller inte och oavsett bakgrund och tro.

Filadelfia har ända från starten haft som mål att ha en positiv påverkan på samhället och att se till att varje människa får möjligheten att höra om Jesus. Detta har tagit sig i olika uttryck under åren.

Vi är idag en familjär och aktiv lokal pingstförsamling med rötter i den globala pingströrelsen. Församlingen har bedrivit mission och socialt arbete sedan den grundades. Vår tro och vårt engagemang är riktad till den omgivning där vi finns. Vi vill vara en inkluderande gemenskap som bygger på frivilligt engagemang och aktivt deltagande. 

Det går bra att bara kika in och bekanta sig med vårt sätt att fira gudstjänst och utöva vår tro. Vi har ett öppet nattvardsbord som gör att alla som tror på Jesus är välkomna att fira nattvard med oss.

En kyrka är till sitt väsen en gemenskap och inte en lokal, för att benämna gruppen medlemmar använder vi begreppet församling. Vad innebär det då att vara medlem och hur blir man det?

Vill du också bli medlem?

Vägen till medlemskap går via personlig tro och dop. Varje medlem har själv valt att få tillhöra församlingen.

När man blir medlem så tydliggör man sin relation till församlingen. På så sätt konkretiseras den andliga och kristna förståelsen av hur vi faktiskt hör samman. När Bibeln beskriver församlingen så gör den det bildligt genom att likna församlingen vid Jesus kropp. Vi utgör alla en viktig del i helheten, precis som våra egna kroppsdelar gör i oss. Om man tänker lite närmare på ordet medlem, så är det någon som är en lem, en kroppsdel, tillsammans med andra. Vi hör ihop och är beroende av varandra. Det är en vacker beskrivning.

Vi tror att varje kristen kan vara använd av Gud och på så sätt vara med och bidra till att rätt beslut blir fattade. Därför är det viktigt för oss att ha en struktur som är öppen och transparent. Vi är i detta nu organiserade som en ideell förening. Vi har regelbundet möten som vi kallar för församlingsmöten eller församlingsbruncher, i vilka vi informerar om ekonomi och fattar viktiga gemensamma beslut.

Vi har inga formella krav på den som ska bli medlem annat än att man är en kristen och att man låtit sin tro på Jesus som Guds son komma till uttryck i att man låtit döpa sig. Vi förutsätter att den som blir medlem vill vara en aktiv och ansvarstagande del i vår gemenskap.

Vill du ha mer info om och samtala med oss om att bli medlem så är du varmt välkommen att vända dig till församlingens pastor som gärna hjälper dig.

  • Vem är Jesus?
  • Vad kan Jesus göra för Dig?
  • Känner Du dig manad att göra nåt för en annan i nödställd situation?
  • Har du oro eller problem i ditt eget liv?
  • Är du sjuk och behöver förbön men också tröst och uppmuntran?

Vi människor går omkring med många obesvarade frågor men vi här på Fila försöker hjälpa dig få svaren på och ge dig vägledning hur du kan komma underfund med livet i dess olika skeenden.

Vi tvingar inte vår tro på någon, utan var och en får växa i den takt han/hon vill. Men eftersom vi själva tror att Bibeln är Guds Ord, vill vi sprida det glada budskapet vad Jesus vill och kan göra i just Ditt liv.

Filadelfiaförsamlingen i Närpes är en öppen kyrka för varje människa och vi vill att man ska kunna känna sig som hemma hos oss. 

Vi vill välkomna dej att ta del av de goda nyheterna live eller via de kanaler vi kommunicerar på.