Kalendern

Detta händer i Filadelfia

På grund av den rådande situationen i vårt land och de direktiv som kommer från myndigheterna med anledning av Covid-19 smittorisken, har vi inställt alla våra sammankomster fram till den 13 april 2020.

Trots att fysiska möten nu är begränsade kan bönen vara det som förenar oss. Låt oss be för varandra, för vårt land och för dem som leder vårt land i denna utmanande tid. 

Använd din telefon och sociala media för att uppmuntra andra och hålla kontakt med dem som känner sig isolerade och ensamma! 

"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Joh 14:1

Denna sida uppdateras efter hand som det kommer ny information om läget.