Välkommen till Filadelfia!

Vi är en frikyrkoförsamling i Närpes och vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Han är vårt hopp och vår framtid!


Välkommen att dela vår gemenskap!


Inga kommentarer: