Välkommen till Filadelfia!

Vi är en frikyrkoförsamling i Närpes och vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Han är vårt hopp och vår framtid!

Här kan du läsa om vad som händer i församlingen.

Välkommen att dela vår gemenskap!